Pravidla členství


Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu Fiat People


1. Věrnostní program Fiat People

1.1. Věrnostní program Fiat People je provozován obchodní společností FIAT ČR spol. s r.o. se sídlem Praha 4 – Michle, Michelská 1552/58, PSČ 141 00, Česká republika, IČ: 40613275 (dále jen „FIAT ČR"). Program Fiat People je věrnostním programem, který je určen pro zákazníky společnosti FIAT ČR a umožňuje jim sbírat bonusové body (dále jen „body Fiat People") při nákupu zboží a služeb Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional a Abarth (dále jen „zboží a služby FIAT") u autorizovaných prodejců a v autorizovaných servisních místech Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional a Abarth nebo prostřednictvím aktivního členství v Klubu Fiat People (tj. účast v soutěžích, vyplnění dotazníku atp.). Zákazníci, kteří se zapojí do tohoto programu (stanou se členy Klubu Fiat People), si mohou za nasbírané body objednat nebo vybrat odměny způsobem, který je popsán v článku 5.
1.2. Pro účast v programu Fiat People platí tyto Všeobecné podmínky a pravidla, které zákazník akceptuje odesláním registračního formuláře na adrese www.fiatpeople.cz.
1.3. Body je možné získat u všech autorizovaných prodejců a v autorizovaných servisních místech Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional a Abarth v České republice nebo je lze zapsat správcem věrnostního programu Fiat People. Objednávky a dodávky odměn Fiat People jsou možné pouze v rámci České republiky.
1.4. Právo stát se členem Klubu Fiat People má jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která online vyplní a odešle registrační formulář. Účast je bezplatná. Účastníci programu obdrží kartu Fiat People s identifikačním kódem, na základě kterého se budou zaznamenávat získané body.
1.5. Odesláním registračního formuláře účastníci programu Fiat People potvrzují, že všechny informace, které uvedli na registračním formuláři, jsou úplné a správné. Změny údajů uvedených v registračním formuláři (především změna emailové adresy) musí být neprodleně oznámeny na emailovou adresu fiatpeople@fiatpeople.cz nebo editovány v osobním profilu daného člena na webových stránkách www.fiatpeople.cz.
1.6. Společnost FIAT ČR si vyhrazuje právo zapojit do programu Fiat People další společnosti (dále jen „autorizovaná dealerství FIAT"). Stejně tak je možné, že autorizovaná dealerství FIAT program opustí. Společnost FIAT ČR se zavazuje oznámit účast nového autorizovaného dealerství FIAT nebo ukončení jeho účasti v programu Fiat People prostřednictvím webové stránky www.fiatpeople.cz. Ve smyslu těchto Všeobecných podmínek a pravidel se autorizovanými dealerstvími FIAT rozumí autorizovaní prodejci a autorizovaná servisní místa Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional a Abarth v České republice.
1.7. Registrace a účast v programu Fiat People je možná pouze v případě, že místo bydliště účastníka je v České republice.
 
2. Karta Fiat People

2.1.
Karta Fiat People umožňuje členovi Klubu Fiat People sbírat body ve všech autorizovaných dealerstvích FIAT. Kartou Fiat People se nedá platit.
2.2. Každá karta Fiat People je přidělena jednomu konkrétnímu zákazníkovi a je s ní spojen uživatelský účet zákazníka.
2.3. Ke každému uživatelskému účtu se může vázat 0 - X vozidel Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional a Abarth, které vlastní člen Klubu Fiat People. Body Fiat People za nákup zboží a služeb FIAT u autorizovaných dealerství FIAT lze na členskou kartu Fiat People připsat pouze u vozidla, které je zaregistrované k danému uživatelskému účtu.
2.4. Kartu Fiat People lze získat 3 možnými způsoby: 1) Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách www.fiatpeople.cz (určeno pro zákazníky, kteří zakoupili vozidlo značky Fiat nebo Fiat Professional před 1. 5. 2008, karta Fiat People je následně zákazníkovi zaslána prostřednictvím pošty ČR na uvedenou poštovní adresu). 2) Zakoupením nového vozidla značky Fiat nebo Fiat Professional u autorizovaného dealerství FIAT (určeno pro zákazníky, kteří zakoupili nové vozidlo po 1. 5. 2008), nebo zakoupením nového vozidla značky Alfa Romeo, Lancia a Abarth (určeno pro zákazníky, kteří zakoupil nové vozidlo po 1.3. 2015). Karta Fiat People je současně předána prodejcem přímo v autorizovaném dealerství FIAT, následně je nutné dokončit registraci do Klubu Fiat People online na webových stránkách www.fiatpeople.cz). 3) Návštěvou autorizovaného servisu Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional a Abarth (karta Fiat People je předána prodejcem přímo v autorizovaném servisním místě, následně je nutné dokončit registraci do Klubu Fiat People online na webových stránkách www.fiatpeople.cz na základě údajů zaslaných na emailovou adresu zákazníka).
 
3. Sbírání bodů
 
3.1. Při nákupu zboží a služeb FIAT u autorizovaných dealerů FIAT budou členům Klubu Fiat People při předložení karty Fiat People připočteny prostřednictvím této karty body na členský účet.
3.2. Za každých 50,- Kč, které člen Klubu Fiat People zaplatí za nákup zboží a služeb FIAT, bude na bodové konto přičten 1 bod Fiat People. Některé služby jsou více bonifikované. Body je možné rovněž získat nákupem nového vozu Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional a Abarth. Body za nákup vozu Fiat a Fiat Professional lze nárokovat ode dne 1. 5. 2008. Body za nákup vozu Alfa Romeo, Lancia a Abarth lze nárokovat ode dne 1. 3. 2015. S nákupem nového vozu zákazník automaticky získává členskou kartu Fiat People od daného prodejce. Konkrétní odměňování body je uvedeno na webových stránkách Fiat People (www.fiatpeople.cz/klub/jak-ziskat-body).
3.3. Body Fiat People lze rovněž získat v soutěžích pořádaných v rámci věrnostního programu Fiat People a to dle platných soutěžních pravidel. Člen Klubu Fiat People získává 20 bodů Fiat People vyplněním dotazníku spokojenosti, který se nachází na webových stránkách www.fiatpeople.cz. Každý nový člen, který vstupuje do Klubu Fiat People, získává 20 bodů Fiat People jako dárek za svou registraci (nevztahuje se na členy, kteří do Klubu Fiat People vstupují na základě nákupu nového vozidla).
3.4. Společnost FIAT ČR si vyhrazuje právo přidělování bodů za nákup zboží a služeb kdykoliv změnit, omezit nebo rozšířit; totéž platí pro počet bodů. Tyto změny, omezení a rozšíření budou oznamovány prostřednictvím webových stránek www.fiatpeople.cz.
3.5. Společnost FIAT ČR si vyhrazuje právo nepřidělovat body Fiat People za nákup zboží nebo služeb Fiat v případě, že jsou poskytovány jiné prodejní výhody nebo slevy, nebo je zboží či služba nakupována v rámci jiných zvláštních propagačních nabídek.
3.6. Při nákupu zboží nebo služeb Fiat u autorizovaných dealerství FIAT mohou být body připočítány pouze při předložení karty Fiat People během placení. Pokud zákazník během nákupu řádně nepředloží svoji členskou kartu, body nemohou být připočteny.
3.7. Společnost FIAT ČR si vyhrazuje právo zrušit připočtení bodů v případě, že transakce nebo platba byla zrušena a body byly připočteny na základě takové transakce, a to bez ohledu na důvod zrušení, nebo v případě chybného zadání nebo zneužití karty Fiat People.
 
4. Získané body
 
4.1. Získané body se zaznamenávají na členský účet pod příslušným identifikačním kódem. Členové Klubu Fiat People si mohou aktuální počet získaných bodů ověřit kdykoliv po přihlášení ke svému uživatelskému účtu na stránkách www.fiatpeople.cz, nebo dotazem zaslaným na emailovou adresu fiatpeople@fiatpeople.cz.
4.2. Námitky ohledně správnosti počtu získaných bodů nebo jejich kompletnosti musí být zaslány do 1 měsíce od jejich načtení na emailovou adresu fiatpeople@fiatpeople.cz, v příloze musí být uvedeny příslušné faktury. Pokud v této lhůtě nejsou předloženy žádné námitky, počet oznámených bodů se považuje za akceptovaný.
 
5. Platnost a uplatňování bodů
 
5.1. Body jsou platné po dobu 36 měsíců od data, kdy byly připočteny a jejich platnost končí automaticky v poslední den příslušného měsíce na konci této lhůty.
5.2. Body se uplatňují v pořadí podle data a času, kdy byly připočteny tak, aby body, které byly získány nejdříve, byly uplatněny jako první.
5.3. Body lze uplatňovat v E-shopu Fiat People (www.fiatpeople.cz/e-shop). Jednotlivé zboží je možné získat za příslušný počet bodů, který je uveden u nabízeného zboží.
5.4. Zboží v E-shopu Fiat People je možné nakupovat pouze za body a rozdíl mezi stavem bodů a bodovou hodnotou zboží nelze doplnit peněžně.
5.5. Body nemohou být směněny za peníze. Nabídka zboží může být kdykoli bez upozornění změněna.
5.6. Objednávání a zasílání zboží z E-shopu Fiat People je možné pouze v rámci České republiky. Zboží bude zasíláno na adresu, která byla členem Klubu Fiat People oznámena v registračním formuláři. Společnost FIAT ČR nenese odpovědnost za jakékoliv vzniklé problémy v případě, že člen Klubu Fiat People uvedl nesprávnou adresu, neoznámil společnosti FIAT ČR změnu adresy nebo učinil v oznámení o změně adresy chybu.
5.7. Zboží bude zasíláno do vyčerpání zásob. Jestliže určité zboží uvedené v E-shopu Fiat People již není k dispozici, člen Klubu Fiat People má právo vybrat si jiné zboží za odpovídající počet bodů Fiat People, nebo na vrácení uplatněných bodů.
 
6. Dodací podmínky a výměna zboží
 
6.1. Zákazník je povinnen bezprostředně při dodání zboží z E-shopu Fiat People překontrolovat stav zásilky (zvláště je-li zjištěno mechanické poškození obalu zásilky), případně odmítnout převzetí poškozené zásilky. V případě poškození je nutné vyhotovit záznam o poškození a tento do 24 hodin zaslat poštou na adresu společnosti FIAT ČR nebo emailem na fiatpeople@fiatpeople.cz. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré přepravované zboží je pojištěno. Pokud zákazník převezme poškozenou zásilku a stvrdí její převzetí podpisem, na dodatečnou náhradu poškozeného zboží není žádný nárok.
6.2. V případě, že dodané zboží má vadu, která není způsobena přepravou, člen Klubu Fiat People má nárok na vrácení nebo výměnu zboží. Poškozené zboží musí být nejříve předloženo k posouzení společnosti FIAT ČR, následně proběhne výměna zboží, pokud závada bude uznána za platnou společností FIAT ČR.
6.3. Zákazník je povinnen oznámit vadu zboží do 3 dnů od jeho převzetí na emailovou adresu fiatpeople@fiatpeople.cz. Pokud tak zákazník neučiní, nelze již zboží vrátit ani vyměnit.
6.4. Společnost FIAT ČR neposkytuje členům Klubu Fiat People žádné dodatečné záruky.
 
7. Ztráta a zneužití členské karty Fiat People

7.1.
V případě jakékoliv ztráty nebo krádeže členské karty Fiat People je možné požádat o novou členskou kartu emailem na fiatpeople@fiatpeople.cz. Body již připočtené na členskou kartu, která byla ztracena, budou převedeny na novou kartu.
7.2. Člen Klubu Fiat People je povinnen neprodleně informovat společnost FIAT ČR, pokud má podezření, že jeho členská karta je zneužívána třetí stranou. Pokud člen Klubu Fiat People o této skutečnosti náležitě informoval, nemá odpovědnost za škody způsobené zneužitím členské karty Fiat People.
 
8. Ochrana údajů
 
8.1. V rámci programu Fiat People společnost FIAT ČR vytváří databázi. V souvislosti s touto databází bude společnost FIAT ČR využívat a ukládat údaje o členovi Klubu Fiat People, které uvedl v registračním formuláři se svým souhlasem.
8.2. Odesláním registračního formuláře zákazník potvrzuje souhlas s členstvím v Klubu Fiat People, zavazuje se dodržovat tyto Všeobecné podmínky a pravidla a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas s tím, aby společnost FIAT ČR, případně třetí osoba, jako určený zpracovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala osobní údaje uvedené v registračním formuláři a uložila je do své databáze. Člen Klubu Fiat People uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové a s předáním údajů obchodním partnerům společnosti FIAT ČR pro účely marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby společnost FIAT ČR, případně třetí osoby, se kterými společnost FIAT ČR uzavře příslušná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi programu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může člen Klubu Fiat People kdykoli odvolat svým výslovným a určitým projevem zaslaným na adresu společnosti FIAT ČR nebo emailem na fiatpeople@fiatpeople.cz.
 
9. Ukončení členství v Klubu Fiat People
 
9.1. Členové Klubu Fiat People mají právo kdykoliv svoje členství zrušit bez výpovědní lhůty, a to doručením oznámení o zrušení své účasti na adresu společnosti FIAT ČR (viz bod 1.1) nebo emailem na fiatpeople@fiatpeople.cz.
9.2. Společnost FIAT ČR má právo kdykoliv členství zrušit ze závažného důvodu bez výpovědní lhůty, a to v těchto případech: (i) zneužití členské karty Fiat People, (ii) ukončení členství v Klubu Fiat People podle bodu 10.1.
9.3. V případě ukončení členství v Klubu Fiat People nemohou být již získané body nadále uplatněny. Po účinném ukončení členství již není další získávání bodů možné. Členové Klubu Fiat People mají v tomto případě povinnost svou členskou kartu Fiat People zničit.
 
10. Ukončení věrnostního programu Fiat People a změny Všeobecných podmínek a pravidel tohoto programu

10.1.
Společnost FIAT ČR si vyhrazuje právo věrnostní program Fiat People ukončit, doplnit nebo změnit, a to na základě oznámení, které musí být uveřejněno v přiměřené lhůtě předem. V případě ukončení věrnostního programu Fiat People nemohou být již získané body uplatněny.
10.2. Společnost FIAT ČR si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a pravidla upravit, pokud to bude v zájmu bezpečného fungování věrnostního programu Fiat People nezbytné. Členové Klubu Fiat People budou o všech úpravách předem informováni na webových stránkách www.fiatpeople.cz.
 
11. Všeobecná ustanovení

11.1.
Tyto Všeobecné podmínky a pravidla jsou platné od 01.03.2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
11.2. Veškeré dotazy týkající se Všeobecných podmínek a pravidel směřujte na fiatpeople@fiatpeople.cz.