Dotazník spokojenosti zákazníků se servisními službami v autorizované servisní síti Fiat


Obracíme se na Vás v souvislosti s poslední opravou Vašeho vozu Fiat, která byla provedena v autorizovaném servisu Fiat. Pro Fiat jsou zákazníci na prvním místě, a proto bychom rádi znali Váš názor na kvalitu poskytnuté služby. Díky Vaší pomoci budeme moci nadále zlepšovat naše služby.

Děkujeme Vám, že jste si vybral/a Fiat !

Tento dotazník mohou vyplňovat pouze osoby, které vozidlo do servisu přivezly a zároveň i vyzvedly. 
   
     
     
 
   


A1.
Pokud vezmete v úvahu všechny Vaše zkušenosti s tímto servisem, jak celkově hodnotíte poskytované služby?
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „zcela nespokojený/á“ a 10 „zcela spokojený/á“.


 
A2.
Pokud vezmete v úvahu všechny své dosavadní zkušenosti se servisem, Vaším vozem a značkou Fiat. Doporučil/a byste svým přátelům a příbuzným:
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „Absolutně bych nedoporučil/a“ a 10 „Vřele bych doporučil/a“.
a.  servis

b.  Váš automobil

c.  značku Vašeho automobilu


 
A3.
Dohodl/a jste si termín, kdy máte přivést vůz do servisu? 
A4.
Jak hodnotíte příslušný servis, co se týče možnosti dohodnout si termín v rozumné době?
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „zcela nespokojený/á“ a 10 „zcela spokojený/á“.


 
A5.
Jak jste byl/a spokojen/a s převzetím vozidla přejímacím technikem v okamžiku jeho dodání do servisu?
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „zcela nespokojený/á“ a 10 „zcela spokojený/á“.


 
A6.
Jestliže vezmete v úvahu poslední zákrok provedený u Vašeho automobilu, byly vyřešeny všechny závady, které jste nahlásil/a?
 
A6.1
Jaké závady nebyly vyřešeny?

 
A8.
Jak byste celkově hodnotil/a fázi zpětného předání vozidla servisem?
Své hodnocení vyjádřete pomocí stupnice od 1 do 10, přičemž 1 znamená „zcela nespokojený/á“ a 10 „zcela spokojený/á“.


 
A9.
Co si myslíte, že by servis mohl udělat pro zlepšení svých služeb?

 
A10.
Co jste u servisu ocenil/a nejvíce?

 
 
A12.
Informace, které jste nám poskytnul/a, budou předány poskytovateli služeb. V případě, že nám k tomu nedáte svůj souhlas, budou odpovědi předány v anonymní podobě.
    

 
A13.
Zde můžete přidat svůj komentář

 
I. POUČENÍ podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákazník bere na vědomí, že na základě registrace provedené Úřadem pro ochranu osobních údajů dne 10.4.2001 bude FIAT ČR spol. s r.o. se sídlem BB centrum - budova G, Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4 - Michle jako správce osobních údajů zpracovávat jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, e-mail a IČ zákazníka za účelem:

a) péče o vozidlo, to znamená provádění bezpečnostních nebo technických kampaní, které mají za úkol odstranit výrobcem oznámené závady, které mohou způsobit buď závažnou poruchu ohrožující zdraví a životy cestujících nebo menší nedostatky znepříjemňující provoz vozidla
b) silniční asistenční služby, tj. pomoci zákazníkovi při nehodě, poruše nebo krádeži vozidla
c) průzkumu indexu spokojenosti zákazníka s vozidlem a průzkumu kupujících nových vozidel
d) oznamování změn v organizaci prodejní a servisní sítě vozidel
e) provádění příležitostných komerčních a marketingových akcí.

Zákazník dále bere na vědomí, že za výše uvedeným účelem a v souladu s provedenou registrací Úřadem pro ochranu osobních údajů bude FIAT ČR spol. s r.o. poskytovat jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, e-mail a IČ zákazníka zpracovateli údajů, se kterým má společnost FIAT ČR spol. s r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů (k dnešnímu dni je touto společností společnost Picabo.cz, a.s., se sídlem Praha 6, Africká 434/11), výrobci vozidla FIAT Group Automobiles S.p.A. a pověřeným společnostem zajišťujícím služby shora uvedené ad a) až e). Pro případ, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, odkazuje správce osobních údajů na postup uvedený v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

II. Zasílání obchodních sdělení

Vyplněním adresy, čísla telefonu nebo e-mailu v bodě I., vyjádřením souhlasu v bodě II. a stisknutím tlačítka „Poslat“ zákazník vedle souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů souhlasí s tím, aby mu na poskytnuté kontaktní údaje byla zasílána obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, společností FIAT ČR spol. s r.o., výše uvedeným zpracovatelem a společnostmi zajišťujícími služby uvedené v bodě I. písm. a) až e), a to až do odvolání jeho souhlasu.

III. Souhlas zákazníka

Zákazník souhlasí s tím, aby za účelem uvedeným v bodě I. písm. a) až e) správce osobních údajů FIAT ČR spol. s r.o. a výše uvedený zpracovatel zpracovávali jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, e-mail a IČ) a poskytovali je též společnosti FIAT Group Automobiles S.p.A. a společnostem zajišťujícím služby uvedené v bodě I. písm. a) až e).