Napsali jste

14.05.2014

Dravé potoky Korsiky

Fiat Scudo tentokrát vyrazil se skupinou kajakářů z týmu WW8 expedition group až na daleký ostrov Korsika. Jaké dojmy zanechal?

Více informací

Korsika je pro vodáky pomyslný magnet, který každé jaro přitahuje kajakáře ze všech zemí Evropy. My jsme toto jaro nebyli výjimkou a vyrazili na deset dní na malý ostrov ve středozemním moři. Letošní zima přinesla do Alp velmi vydatnou dávku sněhu stejně jako na horské masivy Korsiky, a tak se letos čekala velmi vydařená vodácká sezona. Začátkem dubna vyjel Fiat Scudo směr korsický přístav Bastia. Druhý dubnový týden byl vyhlášen jako „Týden korsických řek" a vodáků tu bylo více než obvykle. Odhadem něco přes tři sta kajakářů. Sněhu tu také bylo spousta a slunce pomalu začínalo topit sníh, aby naplnil místní řeky a potoky. Následujích deset dní jsme byli na vodě každý den a stejně jsme nestihli vše, co jsme chtěli. Naše Scudo nás den co den poctivě vozilo skrz průsmyky a úzké silničky k novým řekám. V tomto týdnu měla navíc italská a francouzská média abnormální zájem o vodáckou komunitu zde na malém ostrově, a tak se pro místní televize a noviny natáčely a fotily sjezdy těch nejdivočejších řek po celé Korsice.

Z vodáckého hlediska za pozastavení stojí řeka Vecchio, kde byla velmi dobrá voda, a celý její úsek je považován za jeden nejtěžších run na celé Korsice. Tento pětihodinový sjezd se lehce může stát noční můrou. Velký spád, ohromné kameny a časté, velmi náročné peřeje zajišťují některým skupinám až deseti hodinovou plavbu. Další parádní řekou je Rizanesse, která teče v jižní části ostrova a byla hlavním důvodem, proč byl zorganizován „Týden korsických řek". Stavba přehrady, proti které se tu vehementně bojovalo několik let, je již minulostí a přehrada je ve fázi zatopení překrásného údolí. Proto jsme byli rádi, že si můžeme zřejmě naposledy sjet horní a střední úsek Rizanesse, kde je řada vodopádů a kde ohromný žulový skalní masiv vytváří vynikající podmínky pro vodáky vyznávající tu nejvyšší obtížnost.

Po deseti dnech nás Fiat Scudo opět odvážel směr přístav, abychom se vydali na dlouhou cestu směr Čechy. Naše Scudo neohroženě vozilo šest kajakářů a pohodlně spolklo všechen materiál, který jsme s sebou měli a nebylo ho málo. To, že každodenní jízda Scudem byla velmi příjemná, nemá cenu zdůrazňovat. Nejvíce jsme však byli ohromeni z průměrné spotřeby. Na Korsice se vyšší převodové stupně dávají jen sporadicky, bylo nás šest lidí uvnitř, pět lodí na zahrádce a průměrná spotřeba se přesto nevyšplhala přes deset litrů.

Napsal: Honza Lásko - WW8 expedition group

Komentáře

Přidat nový komentář* Povinné položky
16.12.2013

„LENTILKOU" do kopce

Druhý díl ságy o LENTILCE, za jehož zaslání DĚKUJEME fanouškovi Fiat People!
Více informací

Anotace

V první části jezdila LENTILKA (FIAT SEICENTO 1.1) na neutrál z kopce. V této druhé části bude LENTILKA jezdit do kopce. Protože do kopce samo od sebe nic nepojede, tak LENTILKU bude pohánět motor. Nároky na potřebnou energii jsou předmětem následujících úvah.

Situace

Na následujícím obrázku je LENTILKA na cestě do kopce, který má délku l a převýšení Δh. Délka toho kopce je zde uvedena jako průmět do roviny Země. Potom Δh/l, opakuji, je zároveň i tg α, kde α je úhel sklonu kopce. Snadněji se to vyjadřuje, a zejména se s tím lépe počítá. Pro poměrně malé úhly sklonů silničních kopců je zde rozdíl se skutečnou délkou svahu zanedbatelný. Koneckonců na automapách jsou vzdálenosti také uváděny v zemské rovině. Pohyb do kopce poznáme podle toho, že se zadýcháme, když do toho kopce půjdeme pěšky. LENTILKA se při cestě do kopce „zadýchá" taky.

Zadívejme se pozorněji na obrázek. LENTILKA musí vytvořit součtovou sílu FO + FH. Složka síly FO překonává pouze vlastní odpor LENTILKY a její velikost roste se zvyšující se rychlostí. Složka FH překonává vlastní gravitaci na svahu a její velikost roste se zvyšujícím úhlem sklonu kopce. Tedy za podmínky, že hmotnost LENTILKY se nemění. Pořád ji necháváme celkovou hmotnost 900 kg.

Výpočty

Když známe sílu, tak můžeme po jejím vynásobení dráhou, na které působí, zjistit práci (energii), kterou vykonává. Když známe tuto energii a čas, za který je tato energie vydána, tak zjistíme výkon. V podstatě se jedná o chronicky známé vzorečky z fyziky.

Práce W = Fs , kde s je dráha v [m], síla F je v [N] a práce W je v [J]

Výkon P = W/t , kde t je čas v [s], za který práce W vykonána, a výkon P je ve [W]

Tady je hlavní nepoplést si W, to je značka pro práci v [J], a pochází z anglického Work s [W], to je pro změnu jednotka výkonu Watt. Už jsme se tak mezinárodně domluvili.
Vypadá to vcelku zašmodrchaně, ale lze to celé zjednodušit. Zamysleme se nad tím, zda nepůjde využít toho, co jsme zjistili, když LENTILKA jezdila z kopce. Nebudu vás dlouho napínat, jde to. Zopakujme si naše výsledky jízdy z kopce a představte si, že byste jezdili na stejných úsecích naopak do kopce. LENTILKA to taky dovede. Z kopce jezdila podle sklonu konstantní rychlostí. Do kopce je ochotna jezdit jak pomaleji, tak rychleji, v závislosti na tom jak ji „šlápneme na krk". Pro to ježdění do kopce potřebujeme znát pro zjištění potřebného výkonu jen některé údaje vypočtené při jízdě z kopce. Všimněte si, že jsem zde Δh/l uvedl v [m/100 m]. Takové užitečné matematické „udělátko" nám sjednocuje původní úseky 250, 420 a 430 m na jmenovitou délku 100 m.

Úsek vk
[km/h]
Δh/l (2)
[m/100 m]
P (5)
[W]
A 50 4.00 4950
B 70 4.52 7764
C 85 6.04 12615

Pro zopakování, P je zde chápán jako brzdný výkon lentilky při sjíždění ustálenou rychlostí z „kopečků" ABC. A teď se pojďme vrátit k našemu obrázku s LENTILKOU do kopce. LENTILKA zde překonává součtovou sílu FO + FH, která produkuje potřebné příkony LENTILKY PO + PH. Pokud pojedeme do kopce stejnou rychlostí, jakou jsme z něho volně sjížděli, tak není co řešit. PO = PH = P. Jinak, když pojedeme do „kopečka A" rychlostí stejnou, jako jsme z něho sjížděli, v tomto případě 50 km/h, pak PO + PH = 2P. Prakticky 2 x 4950 W = 9810 W. LENTILKA má ale motor a můžeme s ní jezdit do kopce jak rychleji, tak pomaleji. Není nad jednoduchost. Použijme při výpočetní úvaze rychlosti vk , které jsme zjistili při jízdě z „kopečků". Výkon PO na styku pneumatika - cesta je dán pouze rychlostí, kterou se LENTILKA pohybuje. Pro výkon PH je to trochu složitější. Když pojedeme do daného „kopečka" rychleji než sjezdovou rychlostí, bude tento výkon větší. Při pomalejší jízdě bude výkon menší. Obecně vyšší rychlost - kratší čas, nižší rychlost - delší čas. Zkusme to vzorově. Do „kopečka" A ( 4 m/100 m ) jeďme rychlostí 70 km/h. Potom zjistíme, že:

PO = 7.764 kW a

PH = P50 (t50 / t70), kde t50 je čas jízdy při vk = 50 km/h a t70 platí pro 70 km/h

a teď v tom vzorečku nahradíme časy t50 a t70 , nezapomeňte l je teď všude 100 m,

PH = P50 (l / vK50) / (I / vk70) tzn.

PH = P50 (vk70 / vk50) = 4.905 (70 / 50) = 6.867 kW (index u P50 poukazuje na „kopeček A")

Pro tento případ je potom PDO KOPCE = 7.764 + 6.867 = 14.507 kW

Tak a jsme připraveni provést všechny možné výpočetní kombinace pro zjištěné a vypočtené hodnoty pro LENTILKU. Srovnejme si to do výpočetní tabulky. Určitě se vám podaří vyrobit i „nemožné" kombinace. Nic si z toho nedělejte. Vždyť matika není o pochopení, ale o hledání vlastních chyb. Tabulka pro LENTILKU je následující. Pro následné grafické vyjádření je zde logické převrácené pořadí „kopečků". Není od věci zde utrousit pár „počtářských" rad. Důsledně používejte záznam do výpočetní tabulky tak, jak to znáte z EXCELu. Odstraňuje to úspěšně „chlívek" ve výpočtech. Nesprávné výpočty a výsledky na „šmírácích" neškrtejte do nečitelna. Většinou ten původní výsledek bývá správný. Před zahájením jakéhokoliv výpočtu nebo algebraické úpravy se zamyslete nad tím, co by jste měli logicky očekávat.

 

 

 

 

 

 

 

 

A můžeme červená čísla zpracovat v podobě diagramu, třeba následujícím způsobem. Tady dávám přednost jednoduchému vyjádření závislosti rychlost - výkon, kde každý „kopeček" dostane svoji křivku. Slabší a hravější nátury možná dají přednost složitému 3D diagramu, kde vznikne zborcená plocha závislosti rychlost - výkon - sklon kopce. Já už jsem ale předeslal svou lenost.

Interpretace

Podle předcházejících výpočtů jsme dospěli k následjícímu grafu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše výsledky potvrzují logickou úvahu, že čím větší rychlost a kopeček, tím větší je výkon, který musí dodat motor. Taková úvaha je však rovnocena slavnému tvrzení „přiměřeně - přiměřeně" z jedné filmové pohádky. U LENTILKY jsme dospěli ke skutečným číslům, kolik to vlastně je.

Diskuze

Co jsme zatím u LENTILKY zjistili? V první části jsme dospěli ke skutečnosti, že LENTILKA při pohybu po rovině musí pro udržení rychlosti 50 až 85 km/h dodat na kontaktu kolo - silnice výkon 4.905 až 12.615 kW. Teď známe i skutečnost, že LENTILKA pro udržení rychlosti 50 až 85 km/h při jízdě do kopce se sklonem 4.00 až 6.04 m/100 m musí dodat výkon 9.810 až 25.230 kW. To jsou konkrétní čísla a s takovými čísly lze dělat konkrétní věci.

Položme si otázku. Nešlo by z těchto čísel určit přibližně okamžitou spotřebu benzínu na 100 km? Nebudu vás napínat, jde to. Dříve než se do toho dáme, musíme si vyjasnit několik věcí.

První věcí je limit termodynamické účinnosti spalovacího motoru. Účinnost η se vyjádří jako

η = PZÍSKANÝ / PDODANÝ , kde PDODANÝ vzniká spalováním paliva a PZÍSKANÝ je na výstupu motoru

Někdo účinnost vyjadřuje v %, ale já po zkušenostech s „procentním bodem" ekonomických pábitelů jsem začal dávat přednost desetinnému číslu. Pro různé spalovací motory platí limitní termodynamické účinnosti podle následujícího.

η LIMITNÍ
raketový motor 0.70
spalovací turbína 0.4 - 0.55 (podle spalovacího režimu)
motor s vnitřním spalováním 0.37

Pozastavme se u motoru s vnitřním spalováním. Od dob pana Carnota (1976-1832) se nikomu nepodařilo tuto teoretickou termodynamickou účinnost změnit, i kdyby čert na koze jezdil. Termodynamika je zatraceně exaktní věda. Ve skutečnosti je to však ještě horší. Motor s vnitřním spalováním má v důsledku svého konstrukčního provedení další ztráty, třením jeho součástek po sobě a výrobou elektrické energií pro provoz elektrických a elektronických zařízení je jeho maximálně dosažitelná účinnost na hřídeli pro pohon auta kolem 0.3.

Druhou věcí je dosažitelná účinnost přenosu výkonu z hřídele vlastního motoru až na kontakt kolo - silnice. Hodnota této mechanické účinosti je kolem 0.8 a závisí na technickém stavu automobilu a konstrukčních schopnostech výrobce.

Třetí věcí je energie obsažená v palivu, která se z něho uvolní jeho spálením ve spalovacím prostoru motoru. U benzínu to je asi 11 kWh/l. Nafta je na tom obdobně, jenom má nepatrně větší hodnotu této energie. Je to dáno jejím částečně odlišným chemickým složením a její větší hustotou. Podrobněji se spalováním budu zabývat až ve čtvrté části našeho povídání LENTILKA a „zelináři".

Dříve, než se pustíme do propočtu okamžité spotřeby benzínu l/100 km, musíme sloučit učinnost motoru ηMOTORU a účinnost mechanického přenosu z hřídele motoru až po kontakt kolo - silnice ηMECHNICKÁ podle

ηCELKOVÁ = ηMOTORU x ηMECHNICKÁ = 0.3 x 0.8 = 0.24 (výsledek je přenos benzín - silnice).

A můžeme začít počítat. Šlo by udělat algebraicko-fyzikální přípravu super vzorečku pro stanovení okamžité spotřeby benzínu, ale dám přednost vzorovým výpočtům. Lépe si při tom budeme rozumět. Je to i moje zkušenost. Když se mi objeví ve výpočtech více než sedm písmenek, hned se mi začnou některá schválně ztrácet. A to dokonce na přeskáčku. Nezapomeňte, že počítáme okamžitou spotřebu benzínu v l/100 km.

Akt 1
LENTILKA jede po vodorovné silnici rychlostí 70 km/h. Podle výpočtů z části LENTILKOU z kopce je její
PODPORU = 7.764 kW

Dráhu 100 km projede za čas
t = s/v = 100 [km] / 70 [km/h] = 1.43 h (Nepřevádějte hodiny na minuty !!)

Potřebná energie pro trasu 100 km je
EPOTŘEBNÁ = PODPORU x t = 7.764 [kW] x 1.43 [h] = 11.103 kWh

Potřebná energie z benzínu pro trasu 100 km je
ESPOTŘEBA = EPOTŘEBNÁ / ηCELKOVÁ = 11.143 [kWh] / 0.24 = 46.429 kWh

Potřebný objem benzínu pro trasu 100 km je
VBENZÍN = ESPOTŘEBA / EBENZÍNU = 46.429 [kWh] / 11 [kWh/l] = 4.208 l

Okamžitá spotřeba benzínu pro Akt 1 je 4.208 litrů / 100 km.

Akt 2
LENTILKA jede do kopce se stoupáním 6.04 m/100 m rychlostí 85 km/h. Podle výpočtů z předcházejícího je její
PDO KOPCE = 25.230 kW

Dráhu 100 km projede za čas
t = s/v = 100 [km] / 85 [km/h] = 1.18 h

Potřebná energie pro trasu 100 km je
EPOTŘEBNÁ = PDO KOPCE x t = 25.230 [kW] x 1.18 [h] = 29.771 kWh

Potřebná energie z benzínu pro trasu 100 km je
ESPOTŘEBA = EPOTŘEBNÁ / ηCELKOVÁ = 29.771 [kWh] / 0.24 = 124.046 kWh

Potřebný objem benzínu pro trasu 100 km je
VBENZÍN = ESPOTŘEBA / EBENZÍNU = 124.046 [kWh] / 11 [kWh/l] = 11.277 l

Okamžitá spotřeba benzínu pro Akt 2 je 11.277 litrů / 100 km. Drsné, co? Do kopečků jemně !!

A takové propočty je v podstatě možné provést i pro ostatní případy (akty). Jenom to chce trochu přesnosti a spolehlivosti zjištění měřených geografických podmínek, rychlosti sjezdu a zejména objektivní odhad celkové hmotnosti auta při vlastním měření. To ostatní je záležitost matematiky a fyziky.

Co na závěr?

V této částí povídání o LENTILCE jsem se už pustil do „konspiračních" úvah. Někdo si toho nevšimne. Někdo si to přečte, možná i se zájmem. Někdo se o něco podobného pokusí se svým FIATem. Nejvíce bych byl potěšen tím, kdyby se vám podařilo do toho zapojit i svého „týnejdžra", teda pokud ho máte. Ve svém školním věku se právě prokousává matikou a fyzikou s proklínáním k čemu mu to bude. Vemte si ho „na slovíčko" a řekněte mu. Podívej, tady k tomu!

Tím mám za sebou první dvě části povídání o LENTILCE, které jsou určeny pro FIAT PEOPLEs. Už jenom zbývá donutit se stvořit další plánované části. Hrubé obrysy existují:

LENTILKA zrychluje a zpomaluje
LENTILKA a „zelináři"
LENTILKA kontra „PRIUSÁČEK"

Váš Ladislav Křemeček

Komentáře

Přidat nový komentář* Povinné položky
21.10.2013

Motivační zájezd do Itálie

Na podzim připravil Fiat ve spolupráci se společnostmi EAA a Petronas motivační výlet pro vybrané pracovníky dealerské sítě a své kolegy. Cílem zájezdu byly "industriální perly" Itálie - Petronas, Maserati, Ferrari. Všichni zúčastnění se těšili dobré náladě, užívali si atmosféru a také nafotili mnoho fotografií. Jedna z účastnic se s Fiat People podělila o nezapomenutelné zážitky.

Více informací

Začátkem října jsem se zúčastnila motivačního zájezdu pro dealery Fiatu z České a Slovenské republiky do Itálie. V úterý ve 21:00 jsme vyjížděli z Prahy. Představa desetihodinové cesty autobusem mě sice děsila, ale atmosféra a hlavně možnost sedět sama byla prostě báječná.
Velké překvapení mě čekalo již první dlouhou přestávku v Itálii. Jaká je nejhorší noční můra snad každé ženy? Už to vím! Stát uprostřed nádherného městečka s názvem Serravalle u nákupního centra Designer Outlet Serravalle a nemít v kapse ani cent.... Kolegové mi sice nabízeli zápůjčku, ale z principu si peníze nepůjčuji. Tak jsem tam procházela obchůdky plné krásných a levných věcí a toužebně jsem slintala. Ve skupince velice příjemných nových kolegů se stala větší „tragédie". Peníze měli, jeli tam za určitým záměrem a tu konkrétní věc tam neměli. Hned mé pokřivené srdce pookřálo. Jeden dobrý skutek jsem v Serravalle přeci jen udělala. Ve stěžejním obchodu Ferrari Factory Store jsem si pro mustr vyzkoušela několik značkových bund. Ne pro sebe, ale pro jednoho kolegu. Kupoval dárek pro manželku. Bunda seděla nejen mně, ale po příjezdu i zmíněné dámě, a upřímná radost byla na světě.
Večer jsme se ubytovali v útulném hotelu Brindor - ristorante Andrea v Poirinu, kde nás hostila firma Petronas. Při této příležitosti tam dorazil i druhý autobus ze Slovenska. Po seznámení s nimi jsem si položila otázku. Pracuje v dealerské síti Fiatu také někdo nesympatický a nepříjemný? Ráda bych se s Vámi podělila o moji první zkušenost s pohoštěním po italsku. Pro neznalce italské kultury a znalce dobrého jídla to byl opravdu gurmánský zážitek. Několik chodů v menším množství počínaje předkrmem, rizotem, těstovinami, masem. Vše završeno zákuskem záhadné, ale vynikající chuti, podávaným společně s kávou. Tu sice nikdy nepiji, ale zdálo se mi jako povinnost ji ochutnat. K trvalé konzumaci tohoto nápoje mě sice nepřesvědčili, ale následující dny jsem žádným šálkem nepohrdla.
Následující den jsme byli pozváni do závodu Petronas. V úvodní prezentaci nás seznámili s celým vývojem firmy, konkrétními produkty, jež Petronas vyrábí, a partnery, se kterými spolupracuje. Po této přednášce jsem měla pocit, že jiná olejářská firma na světě již neexistuje. Před jejím úspěchem smekám! Na samotné prohlídce mne nejvíce zaujaly chemické laboratoře. Upřímně mohu říci, že pokud bych uměla italsky (což je můj celoživotní dosud nenaplněný sen), tak bych potřebovala vlastního průvodce. Důvod? Je jednoduchý. V duchu jsem si promítala minimálně milión otázek, co který přístroj dělá a jak to všechno vlastně funguje. A věřte mi, že se bylo na co ptát. Prohlídka společně s obědem trvala prakticky celý den. Kdo mě zná, tak ví, že já sama s průvodcem bych tam strávila minimálně týden.
Po náročném dni jsme uvítali několika hodinové posezení v autobusu směrem do Maranella, 300 km vzdáleného města, žijícího v duchu Ferrari. Zde jsme se na etapy ubytovali do tří různých hotelů. Ubytování bylo sice trochu chaotické, ale na můj „pokojíček" s 20 m² s výhledem na jeden z výrobních závodů Ferrari si vůbec nemůžu stěžovat. Večer nás čekala večeře ve vyhlášené restauraci Cavallino. Tam mě jako milovníka jídla čekalo opět překvapení. Všechny chody byly naprosto vynikající a dezert by se dal přirovnat ke gurmánskému orgasmu.
Dopolední program následujícího dne jsem si vlastně sama záviděla. Jednalo se o návštěvu výrobního závodu Maserati v Modeně. Nejprve bych chtěla ohodnotit samotný showroom. K navržení interiéru byl vybrán světoznámý architekt Ron Arad. K výkonům novodobých architektů jsem většinou skeptická, ale realizace obrovského prstence prolínajícího se celým showroomem od podlahy až ke stropu mě prostě uchvátil. Na tomto monstrózním prstenci čněly nové modely Maserati. Okolo byly vystaveny i motory historických závodních vozidel této značky. V nejzazší části této místnosti se nacházela prodejna značkových propagačních předmětů.
Po obsáhlé přednášce o historii značky Maserati nás čekalo to, na co jsem se nejvíce těšila. Prohlídka samotné výroby těchto vozidel. Nejprve bych chtěla pochválit nejmenovaného kolegu, který se zhostil, ne úplně dobrovolně, překladu z italštiny do na naší mateřské řeči. Konečně byl překlad srozumitelný. Měl hlavu, patu a vtip.
Mrzelo mě, že byla zakázaná možnost focení, protože to byl zážitek, který bych chtěla mít uchovaný déle, než moje paměť zvládne. Výrobní linku v Maserati sice mají, ale jen z důvodu přemisťování, přidržení vozidla ve speciálním svěráku. Tato linka má několik stanovišť. Na každém z nich stojí jeden až dva mechanici. Všichni mechanici mají bílé rukavice a každý z nich montuje na vozidlo určitý celek, například nádrž a všechny komponenty související s ní. Ve chvíli, kdy svou práci dokončí, se vozidlo přesune na další stanoviště a tam se namontuje další celek. Všichni mají na práci přidělený shodný čas, za který musí výkon zvládnout. Konečná fáze kontroly vozidla by předčila očekávání kteréhokoliv perfekcionisty. Jednoduše uvedu příklad. Ve výrobním závodu Maserati pracuje člověk, jehož pracovní náplní je zavírání dveří a následná kontrola, zda na 100 % lícují.
Oběd po tomto famózním zážitku mě trochu zklamal. Předkrm jsme měli připravený jako zahradní párty. Před objektem restaurace La Quercia di rosa nás obsluhovali různými drobnostmi. Zde mě nejvíce zaujal parmezán namáčený ve speciálním balsamicu. Samotný oběd byl již servírován uvnitř objektu. Chuťově mi bohužel nevyhovoval ani jeden chod.
Odpoledne následovala prohlídka muzea Ferrari v Marranelu. Pro většinu účastníků zájezdu byla právě tato chvíle tou pomyslnou třešinkou na dortu, za kterou na tento výlet vyrazili. Já se sice s tímto názorem úplně neztotožňuji, ale historické originály či repliky mě nadchly. Při této prohlídce jsem si spíše vychutnávala reakce mých nových kolegů a kolegyň. Evidentně pro většinu z nich to byla opravdu odměna za dobře vykonanou práci. Myslím si, že každý, kdo se mnou strávil 3 dny na úžasném výletě v Itálii, se určitě bude v zaměstnání snažit plnit své pracovní povinnosti tak, aby příště jel znovu. A já jen doufám, že budu mezi nimi.

Autorka: Jana M.

Více fotografií ze závodu Maserati a muzea Ferrari naleznete na facebooku Fiat People!

Komentáře

Přidat nový komentář* Povinné položky
>