Auto-Moto

05.11.2010

Zelený klub

Fiat přišel se softwarem, který uživatelům některých jeho vozů umožní snadněji jezdit úsporně. V oblasti užitkových vozidel a autobusů se to už stává skoro běžnou věcí - významní výrobci nabízejí svým zákazníkům kursy úsporné jízdy, která v konečném důsledku neznamená jen nižší účty za paliva, maziva, brzdová obložení nebo pneumatiky, ale také výrazný ekologický efekt a celkové prodloužení životnosti auta.

Více informací

I majitel osobního modelu se může v knihách nebo u různých organizací přiučit, jak jezdit s pověstnou lehkou nohou, ale tyto aktivity jsou spíše nárazové a málo „interaktivní". Fiat to vyřešil tím, že k některým svým modelům nabízí službu s názvem eco:Drive.
Jde v podstatě o software vytvořený ve spolupráci s Microsoftem, jehož úkolem je naučit řidiče jezdit co nejúsporněji. Práce s novinkou je dětsky jednoduchá. Zájemce začne tím, že zasune flash disk do konektoru USB systému Blue&Me (ve Fiatu 500 v základní výbavě Pop za příplatek 10 000 Kč, ve vyšších standardně), který italská značka právě v součinnosti s americkým gigantem nedávno vyvinula. Na přenosnou paměťovou jednotku se pak zaznamenává styl jízdy řidiče. Když ji pak vyjmete a zapojíte ke svému domácímu počítači, do nějž jste si mezitím zdarma stáhli program eco:Drive, software všechna data vyhodnotí a následně poradí co zlepšit, aby další jízda byla šetrnější k životnímu prostředí i motoristově peněžence. A nejen to, věrni okřídlenému Komenského doporučení škola hrou udělali Italové z celého snažení jakousi zábavnou soutěž. Uživatelé systému eco:Drive se totiž zároveň mohou stát členy jakéhosi klubu, kde si je možné vyměňovat tipy a zkušenosti a také se navzájem poměřovat, protože každému účastníkovi se na obrazovce zobrazuje aktuální průměrná „ekoforma" celé komunity.

Zdroj: Auto TIP | 16.2.2009 | rubrika: Téma | strana: 59 | autor: -ab/sa

2 Komentáře
84344284425 20.09.2020 02:39
world class casino slots free casino gold fish casino slots http://onlinecasinouse.com/#
84659853589 20.09.2020 02:37
cashman casino slots http://onlinecasinouse.com/# - online casino slots play slots online free slots real money casino

Přidat nový komentář* Povinné položky
27.10.2010

LPG - Liquefied Petroleum Gas

LPG má dlouhou tradici a zájem o jeho využívání neustále roste. Fiat přišel s nejširší modelovou řadou nových vozů za akční ceny a zároveň nabízí kvalitní přestavby.

Více informací

Co je to LPG?
LPG (Liquefied Petroleum Gas), v překladu zkapalněný ropný plyn, je směs sestávající se zejména z propanu a butanu, na kterou již dnes úsporně jezdí miliony našich evropských sousedů. Propan, butan a jejich směsi jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny, převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, a to jak nasycené, tak nenasycené. V kapalném stavu jsou bezbarvé, snadno těkající, specifického zápachu. Jsou hořlavé a výbušné, nejedovaté, těžší než vzduch. Zkapalněním zmenšují asi 260x svůj objem. Fyzikálně chemické vlastnosti kapalné i plynné fáze jednotlivých plynů jsou trochu rozdílné, takže výsledné parametry směsi závisí na poměru jednotlivých složek.

Vlastnosti LPG
LPG je syntetizován rafinací ropy nebo kapalného zemního plynu, tzn. že je převážně získáván z fosilních zdrojů energie. Hoří čistě bez sazí a s jen velmi malým obsahem emise síry, která nepředstavuje žádná rizika znečištění země nebo vody. U LPG se udává výhřevnost 46,1 MJ / kg ve srovnání s 42,5 MJ / kg u nafty a 43,5 MJ / kg u benzínu. Nicméně jeho energetická hustota je nižší než u benzínu a nafty a tomu odpovídá i jeho vyšší spotřeba.

LPG jako palivo
Statistiky z roku 2008 ukazují, že více než 13 milionů vozidel na celém světě je poháněno LPG. LPG je nejrozšířenějším alternativním palivem v Evropě. Pokud bychom nezapočítávali země jako Argentinu, Brazílii, Čínu a Pákistán, kde jezdí několik miliónů vozidel na zemní plyn, bylo by nejrozšířenějším alternativním palivem i na světě.


Je LPG bezpečný?

Mnozí motoristé se mylně domnívají, že LPG pohon je nebezpečný. Je tomu ale právě naopak ...

Mnozí motoristé se mylně domnívají, že LPG pohon je nebezpečný. Je tomu ale právě naopak. Obecně vzato propan-butan je výbušný při smíšení se vzduchem, ale v případě požáru auta nebo dopravní nehody s deformací nádrže je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem a pojistkou mimo prostor vozidla a nádrž s plynem nevybuchuje nýbrž vyhořívá, a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Vybouchnout tedy mohou pouze benzínové nádrže.

Existují různé systémy LPG, které se liší dle použití pro různé druhy motorů. Modely Fiat využívají prověřenou technologii sekvenčního vstřikování LPG od společnosti Tartarini Auto. Tlakové toroidní nádrže jsou umístěny místo rezervního kola, protože podle nezávislých testů institucí zabývajícími se crash testy a možnostmi požáru ve vozidlech, jako je např. ADAC, je umístění tlakové nádrže v prostoru určeném pro rezervní kolo optimální a představuje tak jedno z nejbezpečnějších řešení.

Kapalný propan-butan se tankuje na čerpací stanici pomocí přípojky dálkového plnění vysokotlakým potrubím do tlakové nádrže. Tlaková nádrž je uzavřena víceúčelovým ventilem, který uzavírá nádrž při vypnutém zapalování. Dále plní svoji funkci při odebírání pohonné hmoty z nádrže, ukazuje stav paliva v nádrži, zajišťuje plnění nádrže do max. 80 % obsahu a zastavení toku paliva při úniku nad 6 litrů za minutu (při poruše potrubí) a vypouští plyn při přetlaku nad 27 bar.


S LPG šetříte životní prostředí

Obsah škodlivých látek ve výfukových plynech LPG je výrazně nižší než u provozu na benzín nebo naftu.

Srovnáme-li emise vozidel poháněných benzínem, naftou a LPG, zjistíme, že výsledkem jsou vysoké přednosti motorů právě pro LPG. Neprodukují totiž na rozdíl od benzínových a dieslových motorů tuhé emise (saze, kouř, prach a oxidy síry) ani olovnaté sloučeniny. Obsahují méně oxidu uhelnatého CO, méně karcinogenních a jedovatých aromatických uhlovodíků, např. benzénu, benzpyrénu apod., pocházející z oblasti spalovací komory, kam se jen obtížně dostává plamen a zůstávají tak nespálené části paliva; nebo které případně vznikají při nedokonalém spalování a tepelném rozkladu benzínů. Na nižší úrovni jsou rovněž emise oxidů dusíku NO.
Oproti benzínovému pohonu ušetří provoz s LPG na každém kilometru 29g CO2. Zatímco průměrná hodnota CO2 u ojetého vozu (cca 5 let) s benzínovým pohonem je 250g CO2 / km, u přestavěného (cca 5letého) vozu s LPG klesá tato hodnota na 221g CO2 / km.

Roční úspora CO2 provozem LPG vozidel byla 77 140 tun!
240 milionů prodaných litrů LPG s průměrnou spotřebou 9 l / 100 km = 2,66 miliardy km za rok. Úspora CO2 při provozu na LPG tj. 29g x 2,66 miliardy km na LPG = 77 140 tun úspory CO2 za rok.
Bylo prokázáno, že zvýšení podílu LPG na 10 % trhu motorových paliv by znamenalo úsporu o 350 milionů tun CO2 ročně. Byla by to úspora 20 mld. euro na nákladech, a ještě navíc by bylo dosaženo zvýšení evropské nezávislosti na dodávkách energie.

Komentáře

Přidat nový komentář* Povinné položky
11.10.2010

Fiat vás naučí jezdit úsporněji, a ještě pobaví

Nemusíte autům rozumět a vlastně vás ani nemusejí zajímat, ale pokud je používáte, jistě jste alespoň jednou uvažovali o spotřebě paliva. Výrobci automobilů její výši samozřejmě aktivně snižují, protože právě tato hodnota je pro zákazníky účinným lákadlem. Víte ale, jaký faktor dokáže nejvýrazněji ovlivnit množství paliva, které putuje palivovým systémem do válců? Není to ani přímé vstřikování, ani systémy vypínání motoru nebo elektrické posilovače. Je to řidič.

Více informací

Právě on dokáže svým stylem jízdy, chybějící citlivostí a nedostatkem jisté řidičské inteligence spotřebu paliva v extrémních případech dokonce zdvojnásobit. Naopak vhodný řidičský styl dokáže reálnou spotřebu snížit o deset až patnáct procent.

Právě tuto skutečnost si uvědomila značka Fiat a vyvinula zajímavý systém, který nazvala eco:drive a nabízí jej pro vybrané modely své značky, ale také koncernového sourozence Alfy Romeo.

Jeho princip je relativně jednoduchý a nikterak nákladný. Je totiž součástí komunikačního rozhraní Blue and Me, které funguje jako handsfree sada, případně USB vstup pro externí hudební přehrávače. Když si ale do počítače nahrajete speciální program, s jehož pomocí si připravíte běžný USB flashdisk, který zastrčíte do zdířky v přístrojové desce, automobil to rozpozná a začne na něj nahrávat různá data. Je mezi nimi například rychlost jízdy, rychlostní stupeň, ale také intenzita sešlápnutí plynového pedálu, brzdění a mnoho dalšího. Pět dní pod dohledem počítače Fiat uvádí, že je vhodné nechat disk v automobilu sbírat data nejméně pět dní, teprve potom je totiž schopen vaši jízdu účinně vyhodnotit. Po této době si můžete na počítači přehledně zjistit nejen spotřebu, ale program váš jízdní styl také analyzuje a doporučí, jak se zlepšit. Kromě celkového hodnocení úspornosti vašeho jízdního stylu systém samostatně ukazuje účinnost zrychlování, brzdění, řazení, ale také volbu rychlosti jízdy. Kromě tohoto individuálního doporučení stránka přidává také desítku základních tipů, jak snížit spotřebu paliva.

Když budete monitoring své jízdy pravidelně opakovat, systém bude postupně zjišťovat, jak se zlepšujete. Pomocí eco:Drive dokáže snížit spotřebu i méně zkušený řidič a snaha o úspornou jízdu je navíc překvapivě zábavná.

Zdroj: 31.10.2009 Lidové noviny / Rubrika: Relax auto / Strana: 06 / Autor: PETR HANKE

Komentáře

Přidat nový komentář* Povinné položky
<
>